با انتخاب جبلی به نظر می رسد همانند دوره های گذشته، تغییراتی در سطوح مدیریتی شبکه های صدا و سیما رخ بدهد و و احتمال این که علی فروغی، رئیس شبکه سه، جای خود را به فرد دیگری بدهد نیز وجود دارد.

از طرفی و در صورت رخ دادن این جابجایی ها باید منتظر ماند و دید آیا بالاخره مسیر بازگشت فردوسی‌پور به شبکه سوم سیما هموار خواهد شد یا خیر.