دسته بندی فیلم گالری فیلم | آوای استقلال
عبور از هفت خوان؛الاهلی دوباره قربانی فرهاد
نسخه فرهاد برای شکار الاهلی چه بود؟

نسخه فرهاد برای شکار الاهلی چه بود؟

۲۱:۰۵ ۲۷ فروردین ۱۴۰۰
الاهلی؛ نخستین شکار آسیایی آبی ها

الاهلی؛ نخستین شکار آسیایی آبی ها

۱۱:۴۲ ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
طلسم شکنی بعد از پنجاه سال با شاهکار شاگردان فرهاد

طلسم شکنی بعد از پنجاه سال با شاهکار شاگردان فرهاد

۲۱:۱۷ ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
گفتگو با پسر بچه استقلالی:حاضرم جانم را برای استقلال بدهم

گفتگو با پسر بچه استقلالی:حاضرم جانم را برای استقلال بدهم

۱۶:۰۳ ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰