جریمه نقدی استقلال و نکونام تعدیل نشد | آوای استقلال
1

جریمه نقدی استقلال و نکونام تعدیل نشد

  • کد خبر : 35552
  • ۲۰ دی ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۵
جریمه نقدی استقلال و نکونام تعدیل نشد
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص چند پرونده اعلام کرد.

به گزارش آوای استقلال، در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی رعد پدافند اصفهان نسبت به رأی کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به برائت باشگاه پرسپولیس خوزستان دائر بر استفاده از بازیکن غیرمجاز به نام محسن دریکوندی در بازی دو تیم از سری مسابقات دسته اول فوتسال بزرگسالان کشور صادر نموده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده ، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت جواد نکونام به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی به دلیل عدم حضور در نشست خبری و همچنین محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت ۲ میلیارد ریال از باب مسئولیت تضامنی در جریان مسابقه فوتبال با تیم پرسپولیس تهران از هفته پنجم لیگ برتر (معوقه) با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده ، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره با تعدیل جزای نقدی نسبت به نکونام به مبلغ پانصد میلیون ریال و تعدیل جزای نقدی مربوط به باشگاه به یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ، در نتیجه تائید و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه پرسپولیس تهران نسبت به رأی کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت دکتر علیرضا حقیقت پزشک رسمی باشگاه پرسپولیس تهران به مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل قصور از حضور در بازی بدون اطلاع ایفمارک و محکومیت علی اسدی به محرومیت ۱۸ ماه از حضور در کلیه ورزشگاههای فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی بدلیل حضور در مسابقه رسمی بدون داشتن مجوز و کارت شناسایی (پزشکی) و همچنین محکومیت باشگاه پرسپولیس تهران به مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی به علت قصور در جایگزین نمودن پزشک رسمی و عدم اطلاع غیبت پزشک تیم در جریان مسابقه فوتبال دو تیم پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان با بررسی محتویات پرونده و گزارشات موجود ملاحظه می گردد اولا در خصوص محکومیت علیرضا حقیقت پزشک تیم پرسپولیس با توجه به مفاد لایحه دفاعیه باشگاه پرسپولیس مبنی بر بیمار بودن وی قصوری متوجه نامبرده نبوده و در واقع باشگاه متبوع به وظایف خود عمل ننموده است.بنابراین این بخش از دادنامه نقض و به استناد ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال حکم به برائت مشارالیه صادر می گردد ثانیا علی اسدی (از اعضای کادر پزشکی تیم پرسپولیس) بدون داشتن کارت مجاز در کنار تیم حضور داشته و بر خلاف آنچه که در حکم کمیته محترم انضباطی آمده است از کارت پزشکی شخص دیگر استفاده ننموده، بنابراین از باب رعایت اصل تناسب تخلف با مجازات تعیین شده میزان محرومیت ایشان به ۶ ماه محرومیت کلیه فعالیت های مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی اصلاح و تعدیل می گردد. در خصوص محکومیت باشگاه پرسپولیس نظر به استدلالات مندرجه در رای صادره ایراد و اعتراضی موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده مستنداٌ به ماده مرقوم ضمن رد اعتراض دادنامه صادره از این جهت تائید و اعلام می گردد این رای قطعی است.

*در خصوص درخواست اعاده دادرسی باشگاه ورزشی پدیده ستارگان شهرستان آباده نسبت به دادنامه کمیته استیناف که مبین صدور حکم بر تائید دادنامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به این شرح که طبق دادنامه اصداری کمیته محترم انضباطی قرار رد دعوی باشگاه یاد شده را به لحاظ عدم رفع نقص در مهلت مقرر صادر نموده است که ر کمیته استیناف نائید شده است و در حال حاضر مورد اعاده دادرسی قرار گرفته در حالیکه دادنامه مذکور در راستای عدم رفع نقص باشگاه صادر شده و دلالتی بر ورود در ماهیت امر ندارد تا قابلیت اعاده دادرسی را داشته باشد لذا با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه اعاده دادرسی مطروحه با جهات اعلامی مطابقت ندارد لذا مستنداً به مواد۱۰۸-۱۰۹ و ۱۱۰ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال حکم بر رد درخواست متقاضی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف محمد امین رضایی به طرفیت علی خماند نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۶۲۵ میلیون ریال اصل خواسته موضوع قرارداد کارگزاری و هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان اصفهان به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی هوادار نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مبلغ سیصد میلیون ریال فراتر از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال حق آموزش بازیکن علی نصر اصفهانی صادر شد با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه استقلال تهران نسبت به رأی کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت محمد علی زارع پزشک رسمی باشگاه استقلال تهران به یک میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل در اختیار گذاشتن کارت خود به دیگری و قصور از حضور در بازی بدون اطلاع ایفمارک و محکومیت محمد آقا محمدآبادی به محرومیت ۱۸ ماه از حضور در کلیه ورزشگاههای فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی بدلیل استفاده از کارت محمد علی زارع در مسابقه رسمی و همچنین محکومیت باشگاه استقلال تهران به یک میلیارد ریال جریمه نقدی به علت قصور در جایگزین نمودن پزشک رسمی و غیبت پزشک تیم دارای کارت در جریان مسابقه فوتبال دو تیم استقلال تهران و تراکتور تبریز با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره با اصلاح و تعدیل محکومیت محمد آقا محمدآبادی به شش ماه محرومیت از کلیه فعالیت های مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی تائید و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.ضمناٌ متذکر می گردد نسبت به گزارش ناظر پزشکی مبنی بر تخلف محمود باقری فیزیوتراپیست تیم استقلال تهران دائر بر حضور بر روی نیکمت تیم استقلال تهران بدون مجوز لازم توسط کمیته محترم انضباطی نفیا یا اثباتا اظهار نظری نگردیده است که در این خصوص ضرورت اظهار نظر و اتخاذ تصمیم وجود دارد.

لینک کوتاه : http://avayesteghlal.ir/?p=35552

برچسب ها

ثبت دیدگاه شما

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

برچسب ها